ตะลุยโลกประวัิติศาสตร์กับครูนัมซ์ : ตอน อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

                                           อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (The Mesopotamian Civilization)

1.  ที่ตั้งและลักษณะเด่น

–   เมโสโปเตเมีย  เป็นคำในภาษากรีก แปลว่า “ระหว่างแม่น้ำ” ดินแดนนี้ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำไทกริส (Tigris) และยูเฟรติส (Euphrates) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “ดินแดนรูปพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์” (Fertile Cresent) อันเป็นดินแดนรูปครึ่งวงกลมผืนใหญ่ที่ทอดโค้งขึ้นไปจากฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และอ่าวเปอร์เซีย

–   ความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ำเป็นเครื่องดึงดูดที่ทำให้มีผู้คนเข้ามาทำมาหากินในบริเวณแถบนี้

–   เรื่องราวของดินแดนนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มชนหลายๆกลุ่มชน มิได้เป็นเรื่องราวของอารยธรรมที่สืบต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานเช่นเดียวกับอารยธรรมอื่นๆที่ร่วมสมัย

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

อบรม

วันนี้มาอบรมที่ ร.ร. แม็กส์  ดีใจเจ่น ได้เจอเพื่อนๆที่ไม่ค่อยอยากสักเท่าไหร่  และตอนนี้วิทยากรกำลังให้พิมพ์บล็อก  แต่ยังไม่รู้ว่าจะพิมพ์อะไรยังไง


โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น